Dječji vrtić Bambi Sračinec

 
 Od 1. siječnja 2011. u prostoru dječjeg vrtića u Sračincu, čiji je vlasnik Općina Sračinec, započeo je s radom dječji vrtić Bambi.
U vrtiću postoji pet odgojnih skupina djece smještenih prema životnoj dobi.
Radno vrijeme redovnog programa vrtića: od 5:30-16:30; a radno vrijeme preškole je od 15:30-19:30
Osim redovnog desetsatnog programa, u vrtiću djeluju i Engleska igraonica i Dramska igraonica.
 
 
 
 

© Dječji vrtić bambi 2018. Sva prava pridržana