Dječji vrtić Bambi Sračinec

Od 1. siječnja 2011. u prostoru dječjeg vrtića u Sračincu, čiji je vlasnik Općina Sračinec, započeo je s radom dječji vrtić Bambi.

U vrtiću postoji šest odgojnih skupina djece smještenih prema životnoj dobi.

Radno vrijeme redovnog programa vrtića: od 5:30-16:30; a radno vrijeme Preškole je od 15:30-19:30.

Osim redovnog desetsatnog programa, u vrtiću djeluju i Engleska igraonica i Dramska igraonica.