Dobrodošli na web stranicu Dječjeg vrtića Bambi

Dječji vrtić Bambi u Novom Marofu , Zagorska ulica 71, otvoren je 2006. godine, te je u početku imao jednu odgojnu skupinu od 20-ero djece.


S vremenom se naš vrtić širio i danas u centralnom objektu u Novom Marofu postoje četiri odgojne skupine. Osim u Novom Marofu, naš vrtić danas djeluje na još tri lokacije: Sračinec, Ivanec i Petrijanec.

Najnovije