Pravni kutak

Pravilnik o upisu

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ZAGORSKA 71 42220 NOVI MAROF KLASA:601-07/15-01/01 URBROJ:2186-110-01-15-01  PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DV BAMBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1.     Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Bambi (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi...

ZAHTJEV ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ BAMBI   IME I PREZIME DJETETA __________________________________________________   OIB I MJESTO ROĐENJA _________________________________________________   DATUM, GODINA I MJESTO ROĐENJA______________________________________   ADRESA STANOVANJA ____________________________________________________   BROJ TELEFONA __________________________________________________________   IME I PREZIME MAJKE ______________________________...

Upisi-Ivanec

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje   UPISE   u Dječji vrtić Bambi, Podružnica Ivanec   Zahtjevi za upis primaju se u Dječjem vrtiću Bambi, podružnica Ivanec na adresi: Rudarska 1a, u vremenu od 8-15 sati svakog radnog dana u tjednu. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima u prostorijama Dječjeg vrtića. Prilikom upisa u vrtić uz zahtjev je potrebno obavezno priložiti i potvrdu liječnika da je dijete redovito procijepljeno i zd...

Statut

Na temelju članka 54. i 80. stavka 3. i 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93.) te članka 40., 41. i 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof, uz prethodnu suglasnost osnivača i vlasnika na sjednici održanoj dana 3. veljače 2016. godine donosi s pročišćenim tekstom ovaj:     STATUT Dječjeg vrtića Bambi       I. OPĆE ODREDBE   Članak 1.   Ovim se ...
© Dječji vrtić bambi 2017. Sva prava pridržana