Pravni kutak

Pravilnik o upisu

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ZAGORSKA 71 42220 NOVI MAROF KLASA:601-07/15-01/01 URBROJ:2186-110-01-15-01  PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DV BAMBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1.     Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Bambi (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi...

ZAHTJEV ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ BAMBI   IME I PREZIME DJETETA __________________________________________________   OIB I MJESTO ROĐENJA _________________________________________________   DATUM, GODINA I MJESTO ROĐENJA______________________________________   ADRESA STANOVANJA ____________________________________________________   BROJ TELEFONA __________________________________________________________   IME I PREZIME MAJKE ______________________________...

Statut

Na temelju članka 54. i 80. stavka 3. i 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93.) te članka 40., 41. i 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof, uz prethodnu suglasnost osnivača i vlasnika na sjednici održanoj dana 3. veljače 2016. godine donosi s pročišćenim tekstom ovaj:     STATUT Dječjeg vrtića Bambi       I. OPĆE ODREDBE   Članak 1.   Ovim se ...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

...

NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA

DV BAMBI ZAGORSKA 71 42220 NOVI MAROF         NATJEČAJ   Dječji vrtić Bambi raspisuje natječaj za: odgojitelja/icu predškolske djece na neodređeno vrijeme   Broj traženih radnika: 2 Razina obrazovanja: viša stručna sprema ili magistra primarnog obrazovanja  Potrebna dokumentacija: diploma o završenom studiju,diploma o završenom stručnom ispitu, fotokopija domovnice, potvrda o nekažnjavanju, zamolba, životopis. Radno mjesto: Sračinec,...
© Dječji vrtić bambi 2018. Sva prava pridržana