Pravni kutak

Pravilnik o upisu

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ZAGORSKA 71 42220 NOVI MAROF KLASA:601-07/15-01/01 URBROJ:2186-110-01-15-01  PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DV BAMBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1.     Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Bambi (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi...

ZAHTJEV ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ BAMBI   IME I PREZIME DJETETA __________________________________________________   OIB I MJESTO ROĐENJA _________________________________________________   DATUM, GODINA I MJESTO ROĐENJA______________________________________   ADRESA STANOVANJA ____________________________________________________   BROJ TELEFONA __________________________________________________________   IME I PREZIME MAJKE ______________________________...

Statut

Na temelju članka 54. i 80. stavka 3. i 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93.) te članka 40., 41. i 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof, uz prethodnu suglasnost osnivača i vlasnika na sjednici održanoj dana 3. veljače 2016. godine donosi s pročišćenim tekstom ovaj:     STATUT Dječjeg vrtića Bambi       I. OPĆE ODREDBE   Članak 1.   Ovim se ...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

...

Natječaj kuhar/ica

DV BAMBI ZAGORSKA 71 42220 NOVI MAROF PODRUŽNICA IVANEC         NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU na neodređeno vrijeme     Broj traženih radnika:1 Vrsta zaposlenja: neodređeno Obavezan položen vozački ispit B kategorije Potrebna dokumentacija: zamolba, životopis, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o stručnoj spremi Natječaj je raspisan od 07.02.2018. do 15.2.2018.       U Novom Marofu 07.02.2018.       KLASA: 112-01/18-01/06 URBROJ...
© Dječji vrtić bambi 2018. Sva prava pridržana