Upisi-Ivanec

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje

 

UPISE

 

u Dječji vrtić Bambi, Podružnica Ivanec

 

Zahtjevi za upis primaju se u Dječjem vrtiću Bambi, podružnica Ivanec na adresi: Rudarska 1a, u vremenu od 8-15 sati svakog radnog dana u tjednu.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima u prostorijama Dječjeg vrtića.

Prilikom upisa u vrtić uz zahtjev je potrebno obavezno priložiti i potvrdu liječnika da je dijete redovito procijepljeno i zdravo, te potrebnu dokumentaciju: fotokopija rodnog lista djeteta, fotokopija osobnih iskaznica roditelja, fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta, te izvještaj o prosjeku plaća za posljednja tri mjeseca.

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 042/410-966

 

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi

 

 

U Ivancu 4. veljače 2016.

 

KLASA:601-02/16-01/04

URBROJ: 2186-110-01-16-1

© Dječji vrtić bambi 2017. Sva prava pridržana