ZAHTJEV ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ BAMBI
 
IME I PREZIME DJETETA __________________________________________________
 
OIB I MJESTO ROĐENJA _________________________________________________
 
DATUM, GODINA I MJESTO ROĐENJA______________________________________
 
ADRESA STANOVANJA ____________________________________________________
 
BROJ TELEFONA __________________________________________________________
 
IME I PREZIME MAJKE ____________________________________________________
 
ZANIMANJE I STRUČNA SPREMA___________________________________________
 
ZAPOSLENA (naziv, adresa i broj mob.)_________________________________________
 
IME I PREZIME OCA _______________________________________________________
 
ZANIMANJE I STRUČNA SPREMA___________________________________________
 
ZAPOSLEN (naziv, adresa i broj mob.)__________________________________________
 
BROJ ČLANOVA U KUĆANSTVU _______________
 
DATUM S KOJIM BISTE ŽELJELI UPISATI DIJETE:_____________
 
Izjava kojom potvrđujemo da dijete osim oca i majke u vrtić mogu dovoditi i iz vrtića odvoditi
sljedeće tri punoljetne osobe (ime i prezime, srodstvo, broj mobitela, broj osobne iskaznice):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovome zahtjevu i priloženoj
dokumentaciji za upis točni i potpuni te ovlašćujem DV Bambi da iste ima pravo provjeriti, obrađivati, čuvati i
koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i
izvršenja Ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta.
 
POTPIS RODITELJA:_______________________
 
DATUM: _________________________

© Dječji vrtić bambi 2018. Sva prava pridržana